Cara Mengesahkan Akaun

Pengesahan identiti memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan yang sepenuhnya daripada kecurian dan penipuan identiti.

Langkah 1

Lengkapkan maklumat yang diperlukan dan muat naik dokumen yang diperlukan untuk melengkapkan profil KYC anda.

Langkah 2

Sebaik sahaja selesai, anda akan diarahkan ke halaman ini sementara akaun anda sedang disemak.

Langkah 3

Pengesahan akaun telah selesai! Akaun anda telah tersedia.