Về Valetax

Valetax – kết hợp các tính năng giao dịch nổi trội cùng với dịch vụ tuyệt vời. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhà giao dịch bằng các công cụ hữu ích nhằm đưa ra các quyết định giao dịch sinh lời và hiệu quả.

Sứ mệnh

Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của tính năng giao dịch nổi trội và dịch vụ tuyệt vời nhằm tạo nền tảng thực hiện các quyết định giao dịch thành công. Chúng tôi nỗ lực cung cấp công nghệ vượt trội và điều kiện giao dịch cạnh tranh cùng với cách tiếp cận cá nhân hóa nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Bảo vệ vốn

An tâm giao dịch khi biết bạn bè của quý vị được bảo vệ an toàn với chúng tôi. Valetax tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý cấp cao, bảo vệ số dư âm Các phương thức thanh toán an toàn đảm bảo bảo vệ tiền vốn của quý vị. Đây là lý do tại sao chúng tôi là lựa chọn hàng đầu để quý vị có thể yên tâm giao dịch trên thị trường.

Quy định

VALETAX INTERNATIONAL LIMITED là một công ty của Mauritius, có số đăng ký 180644, hoạt động với vai trò Đại lý Đầu tư (Giấy phép Đại lý Dịch vụ Đầy đủ Ngoại trừ Bảo lãnh Phát hành số GB21026312 do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius cấp).

Xem những thông tin khác tại đây

Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Mauritius (gọi tắt là ‘FSC’), có chức năng là cơ quan quản lý toàn diện giám sát lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Ủy ban được thành lập vào năm 2001 và hoạt động theo một số luật, bao gồm Đạo luật Dịch vụ Tài chính, Đạo luật Bảo hiểm Nội bộ, Đạo luật Bảo hiểm, Đạo luật Chế độ Hưu trí Tư nhân, Đạo luật Chứng khoán, Đạo luật Dịch vụ Cung cấp Mã thông báo Ban đầu và Tài sản Trực tuyến, quy định, theo dõi và giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực này. Trách nhiệm cốt lõi của FSC bao gồm cấp phép, quy định, theo dõi và giám sát các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực này.

VALETAX GLOBAL LIMITED được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines theo số đăng ký 23398 BC 2016.

Xem những thông tin khác tại đây

Cơ quan Dịch vụ Tài chính được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2012 theo Đạo luật của Quốc hội, Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính, thành lập một đơn vị quản lý duy nhất có trách nhiệm quản lý một số thực thể và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và cung cấp các vấn đề được quản lý.

FSA chịu trách nhiệm trước Chính phủ St. Vincent và Grenadines về việc quản lý và thực thi các đạo luật được quy định theo luật điều chỉnh của FSA. Do đó, là một phần nhiệm vụ của mình, FSA có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Đạo luật FSA và các ban hành, quy định hoặc hướng dẫn cụ thể khác. Nó cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi tổ chức tài chính được cấp phép được quản lý hợp lý và duy trì tình trạng tài chính lành mạnh. Do đó, FSA có quyền can thiệp vào công việc của một đơn vị được quản lý nhằm mục đích bảo vệ khách hàng.