Khuyến mãi

Khuyến mãi đang diễn ra
Khuyến mãi trước đó

Rút thăm may mắn hàng tuần

Ngày 11 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023

Rút thăm may mắn hàng tuần

Danh sách người chiến thắng
Số tiền gửi:
50 USD
Lô tối thiểu:
0.5 lô
Số cơ hội:
1 Cơ hội
Tài khoản đủ điều kiện:
Standard
Số tài khoản có thể đủ điều kiện:
5

Quý vị sẵn sàng bắt đầu chưa?

Thực hiện 3 bước đơn giản để thiết lập tài khoản của quý vị

1

Đăng ký

Mở loại tài khoản giao dịch ưa thích của quý vị

2

Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản thông qua lựa chọn có sẵn và được cấp phép

3

Giao dịch & Thu lợi nhuận

Trade smart and maximise profits today!

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Các tính năng

Tạo Giá trị bằng Cam kết

Valetax hoạt động ở 15 khu vực và có hơn 300,000 khách hàng. Quy định ở 2 khu vực pháp lý và quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được cấp phép giúp mang lại hiệu quả vượt trội cho khách hàng.

Mạnh mẽ

Phục vụ hơn 300,000 khách hàng trên toàn cầu

Đáng tin cậy

Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn riêng của ngành

Được cấp phép

Các kênh thanh toán bảo mật và đáng tin cậy